Wiskundeboeken voor de Menzamwenye primary school

Dankzij de bijdrage van het Wereld Wiskunde Fonds start de school dit schooljaar, dat start op maandag 8 januari, met voldoende wiskundeboeken in de klassen 6, 7 en 8.
Half december zijn de boeken binnengekomen, gestempeld, genummerd en verdeeld over de lokalen.

Leerlingen krijgen nu de mogelijkheid om zelfstandig verder te werken of te verdiepen om hun resultaten te verbeteren.

Het lesprogramma wijkt behoorlijk af van ons Nederlandse systeem want de stof die behandeld wordt kan vergeleken worden de meeste onderwerpen die hier behandeld worden in klas 1 t/m 4 van onze middelbare school.

De toetsen voor de toelating tot een vervolgstudie zijn ook behoorlijk pittig. Ze zijn, net als in Nederland, bepalend voor het niveau van de vervolgopleiding.

Op de bijgevoegde foto’s zijn twee mensen te zien die erg belangrijk zijn voor ons in Kenya. Links Mr. Samson Ndwega, de man die voor zo’n 20 kleine stichtingen, verenigd in Tenda Pamoja, zorgt dat alles voor ons geregeld wordt zodat wij als stichtingen er zeker van zijn dat het geld ook werkelijk goed besteed wordt. Hij is zelf een onderwijsman in hart en nieren.

Rechts, in beige gestreepte polo, mister Mwakaga Zecha de headmaster van de Menzamwenye lagere school, die hard aan de weg timmert om zijn school met zo’n 1200 leerlingen als voorbeeldschool op de kaart te zetten. Op onderwijsgebied is hij ook een steunpilaar voor andere collega’s. Hij heeft een paar van de leden van de oudercommissie geregeld om te helpen bij het stempelen en nummeren van de boeken.

We verwachten dat het hebben van voldoende leerboeken er in bijdraagt om de gemiddelde scores van de kernvakken Engels, Swahili en wiskunde te laten stijgen dit schooljaar. Ze hebben nu niet alleen voor wiskunde voldoende boeken: eind September hebben ze namelijk van de My Book Buddy stichting ook genoeg leesboeken in het Engels en Swahili gekregen voor alle klassen.