Themaviering Alfrink College

In deze themaviering met als titel: “In welke schoenen wil je lopen” stond het Alfrink stil bij de weg die men wil gaan en de vriendschappen die men daarbij nodig hebt. Ook werd er uitgebreid aandacht gevraagd voor het goede doel van dit jaar: de Menzamweye Secondary school in Kenia. Op de lichtjesavond van 19 december zal deze school uit Afrika natuurlijk de nodige aandacht krijgen.

Het bestuur van de stichting Watoto Kenya kreeg de mogelijkheid om de themavieringen op het Alfrink College in Zoetermeer bij te wonen op woensdag 23 of donderdag 24 november 2016.

Tijdens deze themaviering werd het goede doel voor het schooljaar 2016-2017 aan de leerlingen bekend gemaakt. Het doel is een nieuwe slaapzaal voor meisjes  bij de Menzamwenye Middelbare school in Zuid- oost Kenia, 40 kilometer onder Mombasa.

themaviering Wij, als stichting, hebben de hulp gevraagd omdat we als kleine organisatie heel lang moeten sparen voordat we geld genoeg hebben om dit te realiseren, maar er is nu behoefte aan. Leerlingen delen op dit moment hun bed in het bestaande gebouw. Niet bevorderlijk voor de nachtrust en dat heeft weer gevolgen voor hun studieprestaties.

De groep die de themaviering verzorgde heeft in die twee dagen verdeeld over 10 lesuren alle leerlingen bereikt.

Het was heel professioneel wat de leerlingen op het podium hebben gepresteerd op het gebied van muziek, toneelspel, samenwerking. Ook werden de optredens onderbroken door beelden over thema’s die leven. Vriendschap kwam naar voren. Eerst werden er  beelden getoond van allerlei beroemde duo’s zoals de Dikke en de Dunne, Ernie en Bert, etc. De volgende onderbreking had betrekking op wat we net ervoor op het toneel hadden gezien en werden een groot aantal spreuken over  vriendschap getoond.

WHAT IS A FRIEND

A friend will be there for you

A friend knows your birthday

A friend will let you sing and dance

A friend will share the good times

A friend will help in bad times

Friendship is an art!

A friend will grow in long time

A friend will never forget you

A friend can make you feel good

That is a friend!

A friend will take care of you

A friend will let you win some times

A friend will be there for you.

Daarna werden er beelden getoond die herinnerden aan de aanslag op Bataclan, met de verwachting dat de vier Nederlandse vrienden, die het gelukkig hadden overleefd, wel voor altijd vrienden zouden blijven. Als laatste, na een inleiding van één van de docenten, die aan deze themaviering meewerkten, werden er beelden getoond van het project. De afstanden die de leerlingen daar moeten afleggen, de school, de  slaapzaal met de blauwe kisten waar alle bezittingen van de meisjes inzitten. De grote emmers om water in te verzamelen voor hun dagelijkse wasbeurt, om hun kleren in wassen enz. als ook de persoonlijke vraag van een leerling en docent van de Menzamwenye Secondary school aan de vrienden van het Alfrink  om te helpen een nieuwe slaapzaal te realiseren.

Wij als bestuur zijn op 19 december aanwezig op de lichtjesavond. Bij beide ingangen staan mensen die regelmatig het project bezoeken en u meer kunnen vertellen over het project.