Opening Shade op de Menzamwenye Primary School

In de nieuwsbrief van november is er al iets vermeld over de opening van de duurzame shade op de  Menzamwenye Primary school in Lunga Lunga Kenia. Wij hadden echter de naam van de sponsor niet vermeld. Onze excuses hiervoor.

Wij als stichting zijn heel blij dat dit mogelijk is gemaakt door de C. M. Deurloo stichting.

De Catharina Marion Deurloo Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van structurele verbetering van het algehele welzijn van (kans)arme medemensen met name kinderen afkomstig uit gebieden met essentiële economische en ontwikkelingsachterstand. opening-shade
Hierbij staan respect voor en behoud van de verschillende samenlevingsnormen, waarden en tradities alsmede behoud van eigen identiteit centraal.
Indien blijkt dat de positie van de vrouw is achtergesteld bij die van de man, worden principieel minimaal gelijke ontwikkelingskansen voor de vrouw nagestreefd.

Lokalen tekort, vooral na het instorten van de shade, was een groot probleem op de school van ruim 1000 leerlingen.

De community, de school, de docenten en de leerlingen zijn de C.M. Deurloo stichting dan ook heel dankbaar voor deze gift.  Het onderwijs heeft er heel veel baat bij. Kinderen kunnen uit de zon en droog gewoon op elk uur van de schooldag in een ruimte zitten met een schoolbord. Minder lesuitval verwezenlijken door combinatie van parallel klassen is nu ook mogelijk gemaakt. Deze ruimte is ook zeer geschikt voor activiteiten, vergaderingen etc.

Tijdens de opening hebben leerlingen van de school hun dankbaarheid geuit door een  mooi lied te zingen.