Ook in Kenia lezen kinderen graag!

In Nederland maken kinderen van kleins af aan kennis met boeken (plaatjes bekijken, voorlezen). In Kenya komen ze pas op de peuterschool in aanraking met letters. Daar leren ze door het zingen van liedjes en het maken van bewegingen letters te herkennen. Zelfstandig een boekje bekijken is bijna niet mogelijk omdat de klassen erg groot zijn en er maar heel weinig materiaal is.

Om de school aan lesmateriaal te helpen waardoor kinderen in staat zijn zelf een boekje te pakken, op hun niveau te lezen, de plaatjes te bekijken of er en verhaaltje bij te verzinnen, is de stichting “My Book Buddy” opgericht. Dit houdt in dat in er in elke klas afzonderlijk een boekenkast komt met boeken op het niveau van het leerjaar ( Swahili en / of Engels)  en alle leerlingen een speciale rugtas krijgen waarin zij een boek mee naar huis mogen nemen.

Als sponsor moet je zelf een groot gedeelte van de kosten hiervan opbrengen en dat kunnen we nu nog niet. Omdat we ons als nieuwe stichting op het onderwijs richten, is de werkwijze van de stichting My Book Buddy iets dat voor ons uitvoerbaar is en zodra we de financiële middelen hebben, ook bereikbaar is.

Van de stichting My Book Buddy kregen we het advies om in alle klassen tegelijk met het leesproject te starten. Als we dat op de Mahuruni Primary School bekijken (de kleinste van de twee scholen die wij als stichting steunen) betekent dit dat we voor elk van de 10 lokalen een boekenkast

(€ 80,- boekenkast) moeten laten maken, 550 speciale rugtasjes (€ 1,- per rugtasje) om het boek in mee te nemen moeten aanschaffen, per kind een boek ( € 2,-) en ook per klas een 10 tal extra boeken. Dus hebben we ongeveer € 2750,- nodig. ( met koersschommeling rekening houdend).

Dit komt neer op € 5,- per leerling.

Na wat brainstormen met mede bestuursleden kwamen we tot de conclusie dat het ook voor de ouders daar een meerwaarde heeft. Als een kind met zijn geleende leesboek thuis komt worden misschien ook ouders geprikkeld te gaan leren lezen. Voor de ouders was onderwijs niet verplicht in hun jonge jaren dus er lopen nog veel analfabeten rond. Maar dat is een volgende uitdaging.

Wie gaat ons helpen dit te realiseren?

Belangrijk om nog te weten:

De andere school die wij in de toekomst helpen is de Menzamwenye Primary School met 1100 leerlingen.

Ons team in Kenia, in dienst van Tenda Pamoja, een samenwerkingsverband van meerdere kleinere stichtingen hebben al ervaring met het begeleiden van dit project.

Meer weten over dit project: www.mybookbuddy.nl