Nieuwsbrief December 2015

Hieronder vindt U de nieuwsbrief van december 2015.

Binnenkort verschijnt ook het jaarverslag. Na de naamsverandering moeten we onze weg nog vinden naar de sponsoren. Wij rekenen erop dat Watoto Kenya heel snel een ingeburgerde naam wordt en dat we de weg vinden naar de scholen en bedrijven die ons willen helpen  met het realiseren van  onze idealen. Alle kinderen, eerst op de Mahuruni  en Menzamwenye lagere scholen in Kenya, maar misschien in de toekomst op meerdere scholen in samenwerking met de ouders daar, een goede toekomst geven.

Daarom is het belangrijk dat we niet alleen kinderen op school goed les laten volgen maar ook helpen in de community zodat de gezinnen zichzelf financieel kunnen bedruipen, bijvoorbeeld door micro-financiering. Veel jongere vaders zoeken verder van huis werk, maar de achterblijvende moeders met kinderen willen ook meewerken,

In 2014 is er op de Menzamwenye een kleine groep vrouwen gestart met kleine bedrijfjes. Na een jaar hadden ze het geleende geld terugbetaald maar wilden ze uitbreiden. Daar is gehoor aan gegeven. Er willen meer dames beginnen maar eerst maar eens afwachten of deze bedrijfjes rendabel worden en goed informeren of deze bedrijfjes ook succes kunnen hebben. Concurrentie is goed maar overcapaciteit heeft misschien wel terugloop van eerder gestarte handel ten gevolg.

Er is grote behoefte aan  een vraag naar schoolmateriaal. Leesboeken, studieboeken etc.

Omdat je niets bereikt als je niet kan lezen willen we meedoen met het project My Book Buddy. Een leesproject op de lagere scholen. Daar is geld voor nodig. Voor een groot deel van de ouders van de kinderen is het misschien een activatie om, als ze hun kinderen thuis zien komen met een leesboek, het zelf ook te willen leren.

Wij zoeken organisaties, scholen en bedrijven die dat samen met ons in 2016 willen realiseren.  We gaan een plan van aanpak uitwerken. Wilt U iets organiseren dan leveren wij graag nadere informatie.

nieuwsbrief december