Het Bibliotheekproject op de Mahuruni Primary school is gestart.

Het laatste half jaar heeft de stichting Watoto Kenya, mede door een gift van de Pelgrimshoeve in Zoetermeer. gespaard om een bibliotheekproject op een van de scholen van ons project te starten.

Lezen is heel belangrijk om wat te kunnen bereiken in de toekomst. De scholen die wij steunen hebben geen geld om naast een minimaal aantal leerboeken ( meestal 1 op de 4 tot 5 leerlingen) leesboeken aan te schaffen. 

img_1774593354Door het project My Book Buddy kwam ik op het idee om een bibliotheek te realiseren op deze school.
Op maandag 26 september hebben mijn man en ik, samen met Richard en Yvonne Buzing, een bezoek gebracht aan de Mahuruni primary school in Lunga Lunga, provincie Kwale in Kenya om het leesproject te starten.  Wij werden overrompeld door onze verwelkoming. Heel veel leerlingen en ouders hadden zich verzameld onder een grote boom om ons welkom te heten. Al het meubilair was daarvoor mee naar buiten genomen.

 

Voor het project zijn 10 boekenkasten die in de klassen worden geplaatst en gevuld met boeken op het niveau van de klas, in het Kiswahilish en Engels. Alle leerlingen van groep 1 tm 8 krijgen een rugzakje met het label van My Book Buddy erop, iedere week is er een dag dat de boeken geruild kunnen worden en een nieuw boek mag worden geleend. Als een kind 15 minuten per dag leest wordt de woordenschat met 1000 woorden per jaar uitgebreid. Daarom zijn we in groep 1 begonnen. Alle ouders en leerlingen zijn door het hoofd van de school, de district onderwijs ambtenaar en door de mensen van onze stichting er op gewezen dat de zorg voor de boeken heel belangrijk is en dat er kosten aan verbonden zijn bij beschadiging en vermissing.

Als het project succesvol is, maar daar rekenen we op, dan gaan we hetzelfde proberen te realiserend op onze tweede primary school.

Deze school heeft totaal 900 leerlingen, ongeveer 700 verdeeld over groep 1 tm 8 en 200 kleuters. De school heeft voor de kleuters geen lokalen en ook weinig materiaal. Hier willen we in de toekomst ook iets voor realiseren. We gaan ook hier sponsoren voor zoeken.