Doelstellingen van de stichting Watoto Kenya voor 2016 en de komende jaren

Na jaren ons gericht te hebben op schoon drinkwater en schoolgebouwen verschuift onze aandacht nu naar onderwijsfaciliteiten en microfinanciering.

  • Onderwijs:

We blijven het schoolmaaltijden project ondersteunen want met een lege maag kan men niet presteren, ook als er wel genoeg lesmateriaal is.

Het is de bedoeling dat in 2016 het leesproject wordt gestart op de Mahuruni. Meer dan de helft van het geld is daarvoor binnen. Hopelijk zorgen een aantal kleine projecten, zoals statiegeldbonnen innen, snel voor de aanvulling. Meer over het leesproject kunt U vinden op www.mybookbuddy.nl

Ook op de Menzamwenye is er de wens om het leesproject te starten. Daar is nog eens € 5500,- euro voor nodig. Eerst evalueren wat het voor resultaten oplevert op de Mahuruni primary school.

  • Water:

De schoonwatertankjes bij de lokalen moet nog worden verwezenlijkt. Het geld hiervoor is gereserveerd.

Er is nog een 8-deurs latrine op de Mahuruni en op beide scholen toiletgebouwen voor de docenten nodig. Wij zoeken scholen die op 22 maart 2017 met groep 7 en 8 voor dit doel willen deelnemen aan de actie Wandelen voor Water. Ernst en Bobbie zijn ambassadeurs voor deze actie!

Geld reserveren voor onderhoud.

  • Bouw:

Twee slaapzalen voor meisjes met 28 bedden op de Menzamwenye met daartussen een shade waar de leerlingen kunnen studeren. Hopelijk kunnen we daar sponsering voor zoeken bij bedrijven en middelbare scholen.

  • Sponsoring wezen: 

Wij geven sponsoren de kans om individuele leerlingen( veelal wezen met hoge scores) te sponsoren bij hun studie zodat zij met een goede basis veel voor hun lotgenoten in hun land kunnen gaan betekenen. Amina, Joseph en Irine zijn alle 3 wees en zijn afhankelijk van bijdrages van buitenaf. Amina en Irine geven les op een middelbare school maar met het salaris wat zij verdienen kunnen ze geen deeltijd studie betalen en dus ook niet hun benodigde papieren halen om financieel onafhankelijk te worden.

Joseph zit in de eindexamenklas van de Menzamwenye middelbare school en wil graag naar de Universiteit. Op die manier hoopt hij na zijn studie een goede baan te vinden om zijn eigen broertjes maar ook zijn pleegmoeder te ondersteunen.

  • Micro financiering:

Op dit ogenblik zijn er 12 vrouwen in het dorp Menzamwenye die een kleine lening hebben gekregen en zaken doen. Het loopt goed, de lening wordt op tijd terugbetaald en de diverse ondernemingen kunnen uitbreiden. Op deze manier kunnen zij zorgen voor de toekomst van hun kinderen.

Omdat U er zeker van kunt zijn dat

  • er maar een heel  klein percentage van uw bijdrage gebruikt wordt voor de meest noodzakelijke kosten vanwege de bemiddeling van Tenda Pamoja en de rest direct op de goede plaats komt,
  •  er wekelijks contact is met de  mensen in Kenya,
  • wij geen huisvestingskosten hebben,
  •  geen dure folders en portokosten

bent U bij ons op de goede plaats om te sponsoren. Wij brengen ook regelmatig verslag uit over onze werkzaamheden.

Om al deze activiteiten te realiseren kunnen we niet zonder de stichting Tenda Pamoja. Via deze stichting worden de kennis en krachten van een twintigtal kleine stichtingen gebundeld. www.tendapamoja.nl

Geef ons de kans om over een paar jaar een self-supported project achter te laten.