Doelstelling

Stichting Watoto Kenya heeft als algemeen doel: Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Afrika zoals:

  1. Het ontwikkelen en stimuleren van onderwijsprojecten ten behoeve van algemeen belang zoals het bouwen van scholen en ondersteunen van lesmateriaal
  2. Het ondersteunen van gezondheidsprojecten
  3. Het ondersteunen van sanitatieprojecten
  4. Het organiseren van projecten die gestart kunnen worden met microfinanciering
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting Watoto Kenya werkt in Kenia samen in de overkoepelende organisatie Tenda Pamoja. Deze stichting heeft  al een jarenlange ervaring met het begeleiden van scholen en beschikt over een goede (financiële) infrastructuur en lokale medewerkers. Op deze manier weten we zeker dat giften terecht komen bij het project waarvoor ze bedoeld zijn en dat de werkzaamheden in het kader van projecten ook goed worden uitgevoerd. De stichting onderhoudt persoonlijk contacten met de instanties ter plekke om zodoende een goed inzicht te hebben en te behouden in de plaatselijke omstandigheden en voortgang van de projecten. De stichting staat positief tegenover het aangaan van een samenwerkingsverband met andere stichtingen of organisaties om zo mogelijk kennis te delen, elkaar aan te vullen om zo gezamenlijk een doel te bereiken.

Beleidsplan

De stichting Watoto Kenya spant zich in om de leefomstandigheden van mensen in Kenia te verbeteren. Wij richten ons op de dorpen rond de Mahuruni- en Menzamweny Primary School en de scholen zelf.

Voor Menzamwenye secondary school is het plan om in 2017/2018 genoeg geld in te zamelen om een nieuwe slaapzaal voor 32 meisjes te bouwen en in de oude slaapzaal de sanitaire ruimte volledig af te scheiden van de slaapunits. De latrines zijn nu slechts gedeeltelijk van het slaapgedeelte afgescheiden.

Naast de realisatie van gebouwen, watervoorziening en latrines is de nevendoelstelling van de steun aan de twee bovengenoemde scholen dat ze op den duur financieel onafhankelijk zijn van onze steun.

Voor het jaar 2017 houdt dat in: nieuwe sponsoren zoeken die ons de komende 5 jaar financieel en inhoudelijk willen ondersteunen om de scholen financieel onafhankelijk te maken.

Voor de voortgang van het schoolmaaltijdenproject op diezelfde scholen proberen we weer statiegeldacties, inzamelingsacties door particulieren, donaties en bijdragen aan de actie      ”Vriendje voor een 10-tje” onder de aandacht te brengen.

Voor de waterprojecten op de scholen:

  • zoals het onderhoud en reparatie van de watertanks,
  • het vervangen van het oude model dakgoten door de door de TU- studenten ontworpen dakgoten,
  • het vervangen van oude, op instorten staande latrines en
  • het aanschaffen van een purifier( voor waterzuivering) op de 3 scholen,

zoeken wij steeds naar Nederlandse scholen, die voor ons project willen deelnemen aan de landelijke actie Wandelen voor Water.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Watoto Kenya bestaat geheel uit vrijwilligers. Dit betekent dat bestuursleden en vrijwilligers voor hun werkzaamheden geen salaris of onkostenvergoeding krijgen. 

Ontstaan

Stichting Watoto Kenya is als stichting Wassenaar steunt Afrika opgericht op 31 augustus 2010. Na bestuurswisseling is er ook besloten de naam te veranderen in Stichting Watoto Kenya. Dat is notarieel vastgelegd op 24 juni 2015.

De bestuursleden van Stichting Watoto Kenia hebben op vele vlakken ervaring met het goed besteden van de ingezamelde gelden. Op de bankkosten en jaarlijkse bijdrage aan Tenda Pamoja na, gaat al het geld direct naar de projecten.

 

Financieel jaaroverzicht

Financieel jaaroverzicht 2016 Watoto Kenya

Financieel jaaroverzicht 2017 Watoto Kenya

Financieel jaaroverzicht 2018 Watoto Kenya

Financiën en donatie

De stichting probeert de benodigde gelden voor de projecten te verkrijgen door giften, sponsoring, acties en legaten. Alle vormen van ondersteuning voor de Stichting Watoto Kenya zijn van harte welkom. Alle giften zijn overigens aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, aangezien de stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en bij de fiscus als een ANBI ( Algemeen Nut Beoogde Instelling) status.

RSIN/fiscaal nummer ANBI 822892674
Bankrekeningnummer: NL63RABO0155774131 t.n.v. Stichting Watoto Kenya te Zoetermeer

Bestuur

Wilbur van Beijnen                  Voorzitter

Elsemiek Bal                              Secretaris

Betty Straatman – de Witte      Penningmeester

Jitske Smit- Lancel                    Lid

Margreet Burgers – Vos             Lid

Contact

info@watotokenya.nl

http://watotokenya.nl

Links

http://www.anbi.nl