De Mahuruni lagere school in Kenia

De Mahuruni is een lagere school gelegen dichtbij de verbindingsweg tussen en havens van Mombasa en de grens van Tanzania. De school heeft ongeveer 1070 leerlingen verdeeld over 22 klassen. Er zijn 11 klaslokalen. De shade die tot afgelopen zomer werd gebruikt voor de 3 kleuterklassen is te gevaarlijk om te gebruiken. Men draait een ochtend en een middagrooster om alle kinderen les te geven met de 16 docenten. Klassen worden soms gedwongen om zelf te werken zonder toezicht.

Van de overheid krijgt de school mais en bonen. We hebben er voor gezorgd dat de maaltijden gezonder werden door een groentetuin aan te leggen met irrigatie. Het water wordt opgevangen via de dakgoten in opgeslagen in grote stenen tanks. Sinds een paar maanden is er ook een borehole en kan er water uit de bodem worden gepompt, wat een enorme verbetering is.
Betty bezoekt de school al sinds 2001 en is nu zo’n 10 jaar als stichting bezig de school, de kinderen en de ouders te ondersteunen. Het is ieder jaar weer lastig vol te houden want er is heel veel geld nodig om alles aan te pakken: de gebouwen zijn aan renovatie toe. de shade moet worden vervangen, er is te weinig schoolmeubilair etc. De bevolking is arm, ze zijn altijd heel blij met onze komst.

In 2016 hebben we, samen met My Book Buddy er voor kunnen zorgen dat er leesboeken kwamen zodat de leerlingen zowel in het Engels als in het Kiswahili hun woordenkennis kunnen uitbreiden.
In 2017 kregen de leerlingen van de bovenbouw allemaal een eigen wiskundeboek gesponsord door het Wereld Wiskundefonds. Door deze twee acties gaat de leerprestatie omhoog. Sportkleding en ballen zijn altijd welkom.

Enkele gegevens van de Mahuruni lagere school in Kenia
Sinds 2016 is er een schoolbibliotheek met boeken in het Kiswahili en in het Engels.
Sinds 2017 is er in de bovenbouw voor iedere leerling een wiskundeboek.
In de kolom totaal is de KCPE vermeld ( soort Citoscore).

Wie gaat ons stichting Watoto Kenya steunen om deze school verder af te maken?

Prioriteit is de shade renoveren die met een golfplaten dak ruimte biedt voor 2 klassen.

Lessen in volle lokalen of buiten onder de boom.
Deze school heeft duidelijk te weinig lokalen. De overheid heeft er net twee gebouwd en dan is het weer jaren wachten tot er vanuit de overheid weer geld bechibaar komt voor de Mahuruni. Wat zou het fijn zijn als we sponsoren vinden die ons helpen. Ook de inrichting van de lokalen is totaal niet compleet. Toch gaan de kinderen graag naar scholen willen allemaal dokter, leraar, advocaat en politieagent worden. Help ons om deze idealen waar gemaakt kunnen worden.

Naast de school is een groentetuin aangelegd. Soms kan er veel bruikbaar eten geoogst worden. Op het moment dat we de school bezochten was er alleen rijst. De mais liet nog even op zich wachten. Aan de voorkant zijn de goten te zien die zijn aangesloten op een grote watertank.

Wachten op de maaltijd! Sinds kort is er genoeg water om te drinken en je bord weer om te spoelen.

Sporten is een favoriete bezigheid. Volleyballen, voetballen en hardlopen, meestal op blote voeten.

Bezoek van een Nederlands blond meisje die een beetje Engels spreekt is wel heel interessant.

U kunt ons, stichting Watoto Kenya, steunen.
Scholen en bedrijven kunnen ons helpen door allerlei acties. Wij zullen graag voorlichting komen geven.

Een financiële bijdrage is altijd welkom op onze bankrekeningnr. NL63RABO0155774131 t.n.v. Watoto Kenya ovv actie Mahuruni.
Namens onze stichting Betty Straatman