De activiteiten van “Stichting Wassenaar steunt Afrika” in 2014.

Vanaf 24 juni 2015 stichting Watoto Kenya

Op 20 maart 2014 hebben zo’n 1000 leerlingen van de basisscholen en de brugklassen van de middelbare scholen meegedaan met Wandelen voor Water 2014. Het was een geslaagde dag, maar de voorbereidingen ernaar toe blijven de leerlingen ook wel in het geheugen gegrift.

Wat werden we als team enthousiast begroet op de scholen. Joris, Gert-Jan en Betty hebben namelijk in twee weken tijd alle scholen die meeliepen bezocht om te vertellen waarom er werd gelopen. Er was een lied gecomponeerd, een filmpje op YouTube gezet, een PowerPoint werd getoond, daarna een waterquiz en natuurlijk een afscheidslied en dat allemaal onder de bezielende leiding van Gert-Jan, beter bekend als Bobbie, van “Ernst, Bobbie en de rest”.

De voorbereidingen voor deze happenings waren al in september gestart door Joane, Wilma, Rob, Joris, Gert-Jan en Betty. Later kwamen daar Martijn en Berry van de Rotary Wassenaar bij.

Op de dag zelf was de Pauw beschikbaar gesteld door de gemeente, want waar anders kun je zoiets organiseren. Aan alles was gedacht. Grote bakken om al het water, dat alle leerlingen in grote flessen, vanaf school in hun mooie blauwe rugtas hadden zitten. Bakken om de lege flessen in te gooien, iets te drinken en te eten en natuurlijk een stuk entertainment. Bobbie was weer aanwezig en twee clowns waaronder Joris hadden een act. Na een half uurtje ging ieder weer naar hun eigen school onder begeleiding. Op alle gevaarlijke punten waren verkeersregelaars ingezet, de EHBO stond paraat en zelfs de politie op motor hield de boel in de gaten. De opbrengst van deze dag was ruim € 22000,- . Via dit bericht wil ik alle mensen die het slagen van deze dag mogelijk hebben gemaakt, nogmaals bedanken.

Om het geld zo goed mogelijk te besteden hebben we een grote sponsor gezocht die het bedrag wil vermeerderen. Dat is de KNVB in samenwerking met een organisatie in Kenia, die van een gedeelte van het vermeerderde geld op de scholen voorlichting gaan geven over sport en hygiëne. Ook worden leerkrachten opgeleid tot sportcoaches en komen er voetbalvelden en tenues.

Voor het geld dat is opgehaald en dat ook nog vermeerderd is, worden twee latrines gebouwd op de Menzamwenye lagere school en een watertank op de Mahuruni lagere school. Daar moeten op verschillende gebouwen, ook het vorig jaar gerenoveerde gedeelte, nog goten komen die het water van de daken naar de tanks leiden. Op de Mahuruni wordt een groentuin aangelegd, met een irrigatiesysteem dat ook bekostigd wordt uit de opbrengst van Wandelen voor Water.

Dit alles is in 2014 gedegen voorbereid en zal in 2015 ten uitvoer gebracht worden. In november mochten leerlingen van twee klassen op de Menzamwenye, door giften, al nieuwe schoolbanken in gebruik nemen. Dat voelde beter dan op de grond zittend moeten schrijven.

Maar er is intussen ook het een en ander gebeurd in 2014. De Mahuruni heeft met behulp van onze giften de toiletgebouwen kunnen afmaken. Zij waren er al zelf aan begonnen maar eigen middelen waren niet voldoende.

Op beide scholen hebben ze een maïsveld aangelegd. Met het geld door verschillende kleine acties bijeengebracht, bestemd voor de schoolmaaltijden konden de scholen de leerlingen een voedzame maaltijd voorschotelen. De groentetuin op de Menzamwenye was in juli klaar voor gebruik. Sinds november hebben ze daar hun eigen geoogste groentes, zoals kool, tomaten en een soort spinazie kunnen verwerken. Volgend jaar kan de Mahuruni ook in hun eigen grondstoffen voorzien.

Via een aantal vaste sponsoren heeft Amina, een jong volwassen vrouw zonder familie, haar pedagogische diploma gehaald met een prachtige score. Zij is begin deze maand doorgegaan voor haar bachelor. Zij geeft les op de middelbare school van de Menzamwenye. Colleges volgt ze in de vakanties. Tentamens worden tijdens de werkweken voorbereid en in de volgende periode getoetst. Deze studie, kost net als de vorige 3 jaar. De sponsoren dragen ook nog steeds bij voor haar levensonderhoud want met een salaris van 70 euro per maand kun je zelf niet onderhouden. Vooral niet als je huiseigenaar met terugwerkende kracht 30 euro per maand van je eist over een jaar.

Ook wordt door een groep vaste sponsoren een weesjongen, genaamd Josef en een jonge vrouw, genaamd Mwanakombo(links), die een opleiding volgt dat leidt tot een graad in de Early Childhood Education, bij T4T, een Nederlandse stichting die in Kenia is geaccrediteerd.

Daar ik, doordat ik ieder jaar een aantal weken in Kenia doorbreng, een goede band heb met de scholen en de omgeving, heb ik op zeer kleine schaal met een groepje vrouwen, de Mwangaza vrouwengroep, een microfinanciering gestart. Heel bijzonder en wat een leuke initiatieven hebben de vrouwen om vooruit te komen.

Ik was er in juli op familiebezoek, en toen hebben we het bedrag uitbetaald en in september heeft ieder zijn eerste aflossing gedaan. Door omstandigheden ben ik in oktober niet teruggegaan. Maar omdat de projecten begin 2015 zullen starten ga ik samen met mijn man, die de waterprojecten met de Kenianen aanstuurt, eind februari of begin maart kijken hoever het er voor staat.

Helaas gaan we aan het eind van het jaar afscheid nemen van een aantal bestuursleden nl.

  • Wim van Beekum, penningmeester
  • Rob Fijt, secretaris
  • Gerard Burghgraef
  • Henk Goulooze.

Wij danken hen voor hun inzet de afgelopen jaren!

Samen met Bas Donk van DDC, en de nieuwe leden Jitske Smit – Lancel, Margreet Burgers – Vos, Elsemiek Mengelberg – Bal en Wilbur van Beijnen gaan we door om het project helemaal af te ronden.

We gaan nadat alle bouwprojecten zijn afgerond onze aandacht meer richten op alles rond onderwijs.

Betty Straatman – de Witte

www.wassenaarsteuntafrika.nl

Rekeningnummer: NL63RABO0155774131 ten name van Stichting Wassenaar steunt Afrika.

Vanaf 1 juli 2015 www.watotokenya.nl

Bankrekeningnummer is niet veranderd maar de tenaamstelling is nu stichting Watoto Kenya