Het Bibliotheekproject op de Mahuruni Primary school is gestart.

Het laatste half jaar heeft de stichting Watoto Kenya, mede door een gift van de Pelgrimshoeve in Zoetermeer. gespaard om een bibliotheekproject op een van de scholen van ons project te starten. Lezen is heel belangrijk om wat te kunnen bereiken in de toekomst. De scholen die wij steunen hebben geen geld om naast een minimaal aantal leerboeken ( meestal 1 op de 4 tot 5 leerlingen) leesboeken aan te schaffen. 

Het Alfrink College gaat geld inzamelen voor een nieuwe slaapzaal op de Menzamwenye

Zondag waren we aanwezig bij de openingsviering van het nieuwe schooljaar van het Alfrink College in Zoetermeer. We waren uitgenodigd om aanwezig te zijn, omdat het Alfrink onze stichting dit jaar als goede doel heeft gekozen! Ieder jaar kiest deze middelbare school een goed doel uit en gedurende het jaar, tijdens verschillende acties zamelen ze geld in. Tijdens de openingsviering mocht Wilbur Watoto Kenya introduceren.

De bibliotheek met kinderboeken gaat er komen op De Mahuruni Primary School

Door een aantal grotere giften, waaronder die van de Pelgrimshoeve in Zoetermeer, is het gelukt om een start te maken met de bibliotheek voor de Mahuruni Primary school. In samenwerking met de stichting My Book Buddy, die het tekort aanvult, gaat de plaatselijke timmerman de kasten maken, voorzien van het logo van My Book Buddy. Deze stichting bestelt ook voor elk niveau de leesboeken en voor de kleuters prentenboeken. 

Doelstellingen van de stichting Watoto Kenya voor 2016 en de komende jaren

Na jaren ons gericht te hebben op schoon drinkwater en schoolgebouwen verschuift onze aandacht nu naar onderwijsfaciliteiten en microfinanciering. Onderwijs: We blijven het schoolmaaltijden project ondersteunen want met een lege maag kan men niet presteren, ook als er wel genoeg lesmateriaal is. Het is de bedoeling dat in 2016 het leesproject wordt gestart op de Mahuruni. Meer dan de helft van het geld is daarvoor binnen. Hopelijk zorgen een aantal kleine projecten, zoals statiegeldbonnen innen,

Ook in Kenia lezen kinderen graag!

In Nederland maken kinderen van kleins af aan kennis met boeken (plaatjes bekijken, voorlezen). In Kenya komen ze pas op de peuterschool in aanraking met letters. Daar leren ze door het zingen van liedjes en het maken van bewegingen letters te herkennen. Zelfstandig een boekje bekijken is bijna niet mogelijk omdat de klassen erg groot zijn en er maar heel weinig materiaal is.

Nieuwsbrief December 2015

Hieronder vindt U de nieuwsbrief van december 2015. Binnenkort verschijnt ook het jaarverslag. Na de naamsverandering moeten we onze weg nog vinden naar de sponsoren. Wij rekenen erop dat Watoto Kenya heel snel een ingeburgerde naam wordt en dat we de weg vinden naar de scholen en bedrijven die ons willen helpen  met het realiseren van  onze idealen. Alle kinderen, eerst op de Mahuruni  en Menzamwenye lagere scholen in Kenya, maar misschien in de toekomst op